Olivier Baert

 

kinesitherapie - manuele therapie

050 60 11 49 0479 41 82 37 baert.olivier@gmail.com Jozef Mommenstraat 4, 8300 Knokke

 

praktijk voor kinesitherapie en manuele therapie

 

 

 

De praktijk is gespecialiseerd in de behandeling van orthopedische klachten . Daaronder vallen diverse

letsels : van blokkages in de wervelzuil of extremiteiten, spierletsels, tendinopathieën tot de intensievere behandelingen o.a. discuspathologieën, fracturen, post-operatieve revalidatie, …

Manuele therapie een aanvulling op de klassieke kinesitherapie om een duurzaam resultaat te bekomen. Het is een internationaal erkend specialisme waar men manuele technieken toepast in het onderzoek, in de behandeling en ter preventie van klachten en functiestoornissen in het houdings- en bewegingsapparaat.

 

Ook meer klassieke kinesitherapeutische behandelingen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld massages bij hypertone spieren, drainerende massages, electrostimulatie van gedenerveerde spieren, ultrageluid / ultrasonoforese, gang- en evenwichtsrevalidatie …

 

De patiënt staat centraal. Iedere patiënt en pathologie is verschillend en vraagt een specifieke, individuele aanpak. Er wordt de nodige tijd voorzien om de patiënt individueel te behandelen, en er wordt voornamelijk manueel gewerkt. Indien van toepassing wordt er advies of een specifiek oefenschema gegeven, om naast de behandeling, in uw dagelijkse activiteiten, uw lichaamshouding en bewegingen te optimaliseren.

 

 

 

behandeling

 

 

 

Alle behandelingen gebeuren op doktersvoorschrift.

 

De behandelingen worden verstrekt in de praktijk.

Enkel wanneer u zich niet kan verplaatsen zijn ook huisbezoeken mogelijk.

Bepaalde behandelingen kunnen, om praktische redenen, niet aan huis verstrekt worden.

 

Behandelingen in de praktijk gebeuren in de voormiddag en ‘s avonds.

Behandelingen aan huis gebeuren in de namiddag.

 

Bij huisbezoeken is het moeilijk om een exact tijdstip op te geven. De meeste bezoeken gebeuren binnen 1/2 uur na het afgesproken tijdstip. Bij grotere vertraging probeer ik u te verwittigen.

 

 

 

Gelieve de eerste afspraak telefonisch te maken. Dit is meestal eenvoudiger dan via sms of email.

Annulaties of wijzigingen aan afspraken dienen steeds een dag op voorhand te gebeuren.

 

Denk er aan om volgende mee te brengen bij uw eerste afspraak :

 

- het kinesitherapeutisch voorschrift van uw huisarts / specialist

- een vignet van uw mutualiteit

- eventuele resultaten van onderzoeken (RX, CT, MRI,…)

 

 

 

locatie

 

 

 

 

 

 

De praktijk is gelegen in de Jozef Mommenstraat 4, 8300 Knokke.Jozef Mommenstraat is een dwarsstraat tussen de Lippenslaan en de Piers de Raveschootlaan, ter hoogte van de PROXIMUS winkel ..

 

 

 

 

 

 

 

 

tarieven

 

 

 

RIZIV TARIEVEN KINESITHERAPIE vanaf 01/09/2017

 

Courante pathologie

per zitting : € 22,26

verplaatsingsvergoeding bij huisbezoek : € 1,01

beheren kinesitherapeutisch dossier (1x per jaar) : € 5,67 (volledig terugbetaald door mutualiteit)

verhoogde terugbetaling gedurende 18 zittingen per kalenderjaar

 

F – pathologie

per zitting : € 22,26

verplaatsingsvergoeding bij huisbezoek : € 1,01

beheren kinesitherapeutisch dossier (1x per jaar) : € 30,65 (volledig terugbetaald door mutualiteit)

verhoogde terugbetaling gedurende 60 (of 80) zittingen per behandeljaar (of kalenderjaar)

 

E – pathologie

per zitting : € 22,26

verplaatsingsvergoeding bij huisbezoek : € 1,01

beheren kinesitherapeutisch dossier (1x per jaar) : € 30,65 (volledig terugbetaald door mutualiteit)

verhoogde terugbetaling, onbeperkt in aantal

 

Ik ben geconventioneerd. Dit betekent dat de tarieven die overeengekomen zijn in de conventie gerespecteerd worden, en u meer terugbetaald wordt door uw mutualiteit. Uw persoonlijke terugbetaling hangt ook af van uw statuut bij de mutualiteit.

 

Meestal wordt er slechts afgerekend na een reeks behandelingen. Dit is steeds te bespreken indien u anders wenst.

Bij E en F pathologie moet er trouwens eerst een kennisgeving gebeuren bij uw mutualiteit vooralleer de nomenclatuurnummers kunnen gebruikt worden. Uiteraard wordt de behandeling reeds gestart in afwachting daarvan.

 

U kan het ereloon cash betalen of overschrijven. (rekeningnummer : BE30.2800.2462.5711 – GEBABEBB)

Om administratieve redenen wordt het 'getuigschrift voor verstrekte hulp' slechts verstrekt na betaling.

Betalen met bankcontact is niet mogelijk.

 

Behandelingen ten gevolge van werkongevallen worden doorgaans rechtstreeks met de verzekering afgerekend. Gelieve mij wel de nodige gegevens door te geven (verzekeringsmaatschappij, polisnummer, refertenummer, contactpersoon ...) . U kan dit bij uw werkgever bekomen.